Makrohistorie

Makrohistorie er et fagfelt som beskjeftiger seg med analyse av langsiktige trender innenfor verdenshistorien, og som søker etter overgripende mønstre ved granskning av de små historiske detaljer. Et eksempel er hvordan makrohistorien studerer japansk og europeisk føydalisme ut fra en sammenligning av disse med mål om å finne ut av hvorvidt tilsvarende betingelser lå til grunn for begge systemene. Makrohistoriske studier antar ofte at "macro-historical processes repeat themselves in explainable and understandable ways".[1]