Makrochibchanske språk

Makrochibchanske språk er en foreslått språkfamilie som inkluderer misumalpaspråk, xinca og lenca sammen med de språka som vanligvis regnes med i den chibchanske språkfamilien. Disse språka ble opprinnelig regna med i denne familien, men ble ekskludert på grunn av manglende beviser etter hvert som den chibchanske familien ble bedre etablert. En av de som støtter den makrochibchanske teorien er Kaufman (1990).