Mahra er en stamme i Jemen. De taler språket mehri.

Mahra er tradisjonelt kjent som et folk på steppene i Jemen som delvis lever som nomader. De aler opp kameler, kveg og sauer.