Magnetlager

Magnetlager (engelsk magnetic storage) og magnetisk registrering eller magnetisk lagring er uttrykk fra ingeniørvitenskapen, som henviser til lagring av data på et magnetisert medium. Magnetlagring bruker forskjellige gjenkjennelige magnetiseringsmønstre i et magnetiserbart material for å lagre data, og er en form for ikke-flyktig lager. Informasjonen er aksessert ved å bruke en eller flere lese/skrive-hoder. Nå blir blir magnetlagre, primært harddisker, brukt for å lagre data, i tillegg til lyd- og bildesignaler.

Historisk har en brukt vanlige lydkassetter (blant annet til Spectrum og Commodore 64, floppy-disc, Amstrad, datadisketter (standardutstyr for alle PC-er), før det i dag (per 2012) har blitt vanlig med en eller flere ekstra harddisker ettersom prisen på harddisker har sunket kraftig og lagringskapasiteten har økt tilsvarende.