Magnesia (andre betydninger)

Wikipedia-pekerside

Ordet Magnesia kan vise til

forskjellige stedsnavn:

forskjellige kjemiske forbindelser:

  • Magnesiumkarbonat (Magnesia alba, lys Magnesia, bindemiddel for sportsutøvere)
  • Magnesiumoksid (Magnesia, Sintermagnesia, smeltemagnesia, brent Magnesia, Magnesia usta)
  • Brunstein/Mangandioksid (Magnesia nigra, svart Magnesia)
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Magnesia.