Magnat (fra latinske magnatus, «stormann», som har gitt latinske magnus, «stor»)[1] har betydningen av en mann med høy sosial posisjon, enten dette er gjennom arv, rikdom eller andre midler. I europeisk middelalder henviste det til et lands høyere adel eller myndighet, til jordeiere og godseiere av høyere rang slike som for eksempel greve, jarl, hertug og prins.[1] I nyere tid brukes magnat gjerne om mektige industriledere og forretningsmenn. (se også forretningsmagnat)

Stefan Czarniecki, en viktig polsk magnat (szlachta) fra 1600-tallet

I Sverige var de rikeste herrene i middelalderen kjent som storman (flertall stormän), en tilsvarende beskrivelse og betydning som magnat.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b magnat, NAOB
  2. ^ «storman», Wiktionary