Magnat, fra det Latinske ordet magnas, en storhetens mann, i betydningen av en mann med høy sosial posisjon, enten dette er gjennom arv, rikdom eller andre midler. Henviser til middelalderens jordeiere og godseiere av høyere rang slike som for eksempel greve, jarl, hertug og prins.

Stefan Czarniecki, en viktig Polsk Magnat fra det 17. århundre

I nyere tid brukes magnat gjerne om mektige industriledere og forretningsmenn. (se også forretningsmagnat)