Magmakammer

Magmakammer er en isolert smeltemasse under en vulkan. Et magmakammer kan variere i størrelse og ligge i både den øvre og den nedre delen av jordskorpen.