MacWrite er et tekstbehandlingsprogram som ble levert som en del av standardpakken til datamaskinen Apple Macintosh fra lanseringen i 1984 og fremover. MacWrite hadde alle viktige basisfunksjoner for tekstbehandling, var den første tekstbehandleren med WYSIWYG-funksjonalitet, flere forskjellige skriftsnitt og -grader, menyer for redigeringsfunksjoner, og linjal for å styre marger, tabulatorer og innrykk. Sammen med MacPaint, som også ble levert som en del av basispakken, la MacWrite grunnlaget for populariteten og videre utbredelse av det grafiske brukergrensesnitt i dataverdenen. Dette ble også understøttet av maskinens andre funksjoner, ikke minst det spesielle tastaturet til Macintosh. MacWrite og MacPaint gikk også inn i programpakken AppleWorks som var et prisgunstig alternativ til det kraftigere alternativet Microsoft Office.

Macintosh 128K ble levert med programmene MacWrite og MacPaint.

MacWriteRediger

Selve programmet MacWrite var utviklet for skriving og formatering av tekst, mest egnet til brev og enkle dokumenter. Det var mulig å bruke en rekke format- og redigeringsfunksjoner. Programmet var likevel forholdsvis enkelt med begrenset mulighet til avanserte formateringer. Det inngikk som et ledd i et maskinsystem og var basert på konseptet Finder.

Første versjonRediger

Første versjon hadde klare begrensninger og kunne bare håndtere dokumenter på noen få sider. Likefullt hadde programmet etablert en standard. Snart fulgte programmet WriteNow, som kunne brukes til lange dokumenter, siden også den første versjonen av Microsoft Word med grafisk brukergrensesnitt.

Det første året lå begrensningene for dokumentproduksjon også på skriversiden. Matriseskriveren ImageWriter med fargebånd hadde lav utskriftskvalitet. LaserWriter ble lansert i mars 1985 og sammen med programmet Microsoft Word var det en kombinasjon som viste maskinens potensial. Adobe PageMaker, som kom senere samme år, betød innledningen til en fleksibel trykksakproduksjon på datamaskiner som vi kjenner i dag og som var opphavet til begrepet Desktop Publishing.

Fra og med lanseringen av Mac Plus, valgte Apple å ta ut MacWrite av basispakken, og kundene måtte kjøpe tekstbehandlingsprogram som «ekstrautstyr». MacWrite solgte fortsatt bra, men det ble i liten grad utviklet videre. Dette førte til misnøye blant brukerne, og ansvaret for programmet ble lagt inn i Apples programvareselskap, Claris. Utover mindre tilpasninger til nye versjoner av Mac OS, skjedde det lite.

MacWrite IIRediger

Først i 1989 hadde Claris klar en ny versjon med oppdatert brukergrensesnitt og nye «stiler». På dette tidspunktet hadde Word allerede oppnådd 60% andel i Mac-markedet. MacWrite II var en suksess, og i 1990 hadde programmet 30% andel, mens Word-andelen hadde sunket til 45%. Med lanseringen av MS Word 4.0, begynte MacWrites andel igjen å synke.[1]

MacWrite ProRediger

Claris hadde neste versjon av tekstbehandleren klar i 1993. MacWrite Pro var et av flere programmer som tilhørte en serie for profesjonell bruk (bl.a FileMaker Pro). Brukergrensesnittet var forbedret, men samtidig manglet fortsatt en rekke funksjoner brukerne forventet på dette tidspunktet. Word var blitt den klart, dominerende tekstbehandleren og i praksis også standardprogram for Macbrukere.

Claris avbrøt videre utvikling av MacWrite midt på 1990-tallet. Både funksjonaliteten og begresningene i MacWrite Pro, dukket opp som en del av tekstbehandlingsmodulen i AppleWorks (v 5.0).

ReferanserRediger