MSD Animal Health

MSD Animal Health
BransjeLegemiddelindustri
MorselskapMSD
HovedkontorNew Jersey[1]
Nettstedmsd-animal-health.com

MSD Animal Health er en divisjon i MSD (Merck i USA og Canada) som utvikler og selger legemidler og vaksiner til dyr.

MSD Animal Health Innovation ASRediger

MSD Animal Health Innovation (tidligere Intervet Norbio) er et norsk bioteknologiselskap med base i Bergen. Selskapet ble opprinnelig stiftet i 1985 (Norbio) og var opprinnelig eid av Selmer Sande konsernet. Selskapet hadde i starten flere ulike aktivitetsområder, men spesialiserte seg etterhvert på utvikling av vaksiner og legemidler til oppdrettsfisk. I 1993 kom selskapet Intervet inn som hovedeier og selskapet skiftet navn til Intervet Norbio. Intervet, et av verdens største veterinærfarmasøytiske selskap ble eneeier av Intervet Norbio i 1998. Etter ulike oppkjøp av eierselskapet Intervet fra 2007 ble salgsaktiviteten skilt ut i et eget selskap (Intervet Norge) og Intervet Norbio ble et rent Fou selskap i konsernet. Selskapet har siden 2010 vært et FOU selskap innen MSD Animal Health, dyrehelsedivisjonen i MSD et av verdens største legemiddelfirma. MSD Animal Heath Innovation er et av verdens ledende selskaper innen utvikling av vaksiner til kaldtvannsarter i industriell oppdrett, primært laks.

Selskapet har siden 1999 hatt et søsterselskap i Singapore som utvikler vaksiner til varmtvannsarter i akvakultur.

MSD Animal Health Innovation holder til på Høyteknologisenteret i Bergen og har ca. 20 ansatte, som er en integrert del av den globale FOU aktiviteten i MSD Animal Health.

ReferanserRediger