W87 MX Missile schematic.jpg
Diagram over MIRV-fasene.
1. Missilet skytes ut fra silo eller transportkjøretøy ved første trinns bærerakett (A).
2. Etter ett minutt tennes andre trinn (B) og første trinn droppes.
3. Etter 2 minutter antennes tredje trinn (C) og andre trinn adskilles.
4. 3 minutter etter utskyting adskilles også tredje trinn og bare satellitten eller PBV (Post-boost vehicle) (D) fortsetter flukten.
5. PBV flyr til nærheten av målet og forbereder adskillelse av det enkelte stridshode (E).
6. PBV skyter ut det enkelte stridshode (E) sammen med avledningsmål og metallstrimler som forstyrrer radaren til eventuelle anti-missil-missiler.
7. Det enkelte stridshode kommer inn i atmosfæren i høy fart og avsikrer atomladningen.
8. Den kjernefysiske ladningen detonerer, enten i gitt høyde over bakken eller ved kontakt med bakken.
W87 MIRV.jpg

MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle, - eller «flere stridshoder med selvstendige målsøk i sluttfasen») er en samling stridshoder som bringes fram til nærheten av målet i en ballistisk bærerakett ICBM.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger