MIRACL eller (Mid-InfraRed Advanced Chemical Laser) er et laservåpen utviklet for den amerikanske marinen på slutten av 1970-tallet av TRW Incorporated.

MIRACL er en kjemisk laser basert på deuteriumfluorid med utgangseffekt over 1 MW. Laserstrålen er infrarød med bølgelengde på 3,8 µ (mikrometer), og den kan produsere en kontinuerlig stråle i opptil 70 sekunder sammenhengende. Laserstrålen kan sendes ut fra en SEALITE styrbar laser-lyskaster med lysåpning på 1,5 meter. MIRACL er for tiden plassert ved testanlegget High Energy Laser System Test Facility (HELSTF) ved White Sands Missile Range i New Mexico, USA, og har vært avfyrt en rekke ganger siden 1980. Den er det eneste kjente operative laservåpen av denne størrelsen.

VirkemåteRediger

Funksjonsprinsippet er ikke helt ulikt det til en rakettmotor med flytende drivstoff. Etylen forbrennes med en oksidant (nitrogentrifluorid) med frie eksiterte fluoratomer som resultat. Umiddelbart etter forbrenningskammeret blir deuterium og helium tilsatt forbrenningsgassene. Deuterium binder seg med fluoret og danner eksiterte deuteriumfluorid-molekyler mens helium stabiliserer reaksjonen og temperaturen. Laserspeilene plasseres rundt resonnatoren, og laserlyset blir hentet ut. Strålen er på 21 x 3 cm, og ved hjelp av optikk gis strålen en kvadratisk form på 14 cm x 14 cm.

KontroversRediger

MIRACL har flere ganger vært testet med suksess mot raketter og faste mål, men 17. oktober 1997 ble MIRACLs laserstråle for første gang rettet mot verdensrommet. Målet var MSTI-3, en gammel amerikansk satellitt som snart skulle tas ut av drift. Hensikten var – ifølge militære kilder – å undersøke hvor sårbare satellitter er for bakkebasert anti-satellitt-våpen. Testen utløste en debatt i USA om hvorvidt dette var et ledd i militarisering av rommet.[1]

ReferanserRediger

KilderRediger