MARC, MAchine-Readable Cataloging, er en metadataformat benyttet av bibliotekers datasystemer for å utveksle og lagre informasjon om bøker og biblioteksamlinger. Formatet ble først utviklet av Henriette Avram ved Library of Congress i USA på 1960-tallet.

Det finnes flere varianter av MARC-standarden. Den vanligste internasjonalt er MARC 21. I Norge den norsktilpassede varianten NORMARC mest brukt i bibliotekssektoren, men BIBSYS, som benyttes av universitets- og høgskolesektoren har vedtatt å gå over til MARC 21.

Eksterne lenker rediger