Münchener

tysk ølsort

Münchenerøl eller münchner er et undergjæra øl med en mørkebrun farge og rik maltsmak uten å være søtt.

Navnet stammer fra den stilen som ble utvikla i München i siste halvdel av 1800-tallet, og münchener er en av de klassiske, moderne øltyper. Tidlig på 1900-tallet kom en lysere type, slik at det i dag skilles mellom lys (hell) og mørk (dunkel) münchener. Den lyse er etter hvert blitt dominerende på markedet. Alkoholstyrken var opprinnelig mellom 3,25 og 3,8 % – i dag ligger den mellom 4,5 og 6,0 %.

Utviklinga av münchenerølet kan for en stor del tilskrives bryggermester Gabriel Sedlmayr i München. Han er en av dem som utvikla undergjæringsmetoden for øl i Europa på 1800-tallet, og han innførte en rekke tekniske forbedringer som gjorde brygging til en moderne industri. Med hans vitenskapelige og handverksmessige innsikt og moderne teknikk ble hele bryggeprosessen og det ferdige resultatet mer forutsigbart; bl.a. samarbeida han med Louis Pasteur i studiet av gjæringsprosessen.

Det norske bayerølet er et forholdsvis mørkt münchenerøl.