Møte

sammenkomst for å diskutere og ta avgjørelser i en eller flere saker

Et møte er der to eller flere personer møtes, formelt eller uformelt, for å snakke om ett eller flere tema. Tradisjonelt er møter avholdt ansikt til ansikt rundt et møtebord eller i et rom av typen klasserom. I nyere tid kan møter også avholdes digitalt – elektronisk møte – der hver deltaker sitter hver for seg eller i mindre grupper og der de enten bare hører og kan snakke med hverandre (f.eks. telefonmøte) eller de også kan se hverandre (videomøte). Etter utbruddet av koronapandemien i 2020 økte bruken av videomøter kraftig. Microsoft Teams, Zoom og Google er blant dem som leverer programvare for videomøter.[1]

Allmøte i kantonen Glarus i Sveits (2006).

Beskrivelse

rediger

Formelle møter foregår etter ei møteinnkalling. Ved visse typer møter, f.eks. årsmøter, generalforsamlinger eller selskapsmøter er det krav til at møteinnkallinga skal være sendt ut ei viss tid før møtet.

Ved et formelt møte kan det fattes beslutninger, og det skrives som regel referat eller protokoll. Møtet følger en dagsorden, også kalt agenda, sakliste eller saksliste.

Ved formelle møter er det en ordstyrer eller møteleder, i organisasjoner er dette ofte lederen, f.eks. er ordføreren ordstyrer i et kommunestyremøte. Personen som skriver referat eller protokoll kan være en fast sekretær, eller møtet velger hvem som skal skrive referatet i starten av møtet. Ved større møter med avstemninger kan det være et tellekorps som foretar opptelling av stemmene.

Et allmøte eller allmannamøte er for alle på skolen eller arbeidsplassen. I Sveits, i kommuner og kantoner med direkte demokrati, arrangeres allmøter der alle har rett til å komme og si sin mening og stemme. I mange kommuner i Sveits er allmøtet det øverste beslutningsorganet som har rett til å ta alle beslutninger innenfor kommunens beslutningsområde.[2]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger