Beslutning er en betegnelse på en rettslig avgjørelse som verken er en kjennelse eller dom. Beslutninger omfatter kun prosessuelle spørsmål, og avgjør ikke den materielle siden ved en tvist eller en straffesak. En rekke beslutninger er nokså hverdagslige og kan ikke ankes, mens viktigere beslutninger kan angripes på denne måte.

I sivilprosessen treffer retten avgjørelser om «saksbehandlingen som ikke etter loven krever kjennelse», eller «å samtykke til eller nekte anke», ved beslutning.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ Tvisteloven § 19-1 (3)