Lykrestua i 1860. Trykk etter tegning av Christian Christie.

Lykrestua er en bygning fra 1764. Den står nå på Maihaugen, men er opprinnelig fra Skjåk. Det er en ramloftstue, og er den første bygningen som ble kjøpt opp av Anders Sandvig. Det skjedde i 1894.

Eilert Sundt var fra 1849 statsstipendiat og arbeidet med folks levekår i Norge. I 1852 var han på besøk på Lykre i Skjåk, og Lykrestua var først omtalt i Sundts bok om sedelighetstilstanden i Norge i 1857. En større omtale kom i en artikkelserie som Sundt skrev i bladet Folkevennen i 1861. Artiklene kom i 1862 samlet som en bok, Om Bygnings-Skikken paa Landet i Norge. Han bruker den som eksempel på det han kaller den akershusiske stue.

I 1894 kjøpte Anders Sandvig bygningen og flyttet den ned til Lillehammer. I 1902 solgte han sin samling til Lillehammer bys vel, og samlingen ble flyttet til Maihaugen.


Eksterne lenkerRediger

Eilert Sundt: Om Bygnings-Skikken paa Landet i Norge