For flere betydninger av kompressor, se Kompressor

En lydkompressor er bla. en viktig del av større PA-anlegg. En kompressor har som oppgave å utjevner lyden ved å demper toppene og forsterke bunnen. Hvis man f.eks. synger i en mikrofon, og plutselig drar på, er det kompressorens jobb å sørge for at db-nivået ikke overstiger en satt verdi, samtidig vil den bidra til at svakere lyder forsterkes i db, dette for å fremheve deler av lydbildet man ellers ikke ville hørt. Hard bruk av kompressor fører til flatere lydbilde og mindre dynamikk. Kompressordens mål er å skape et nyansert lydbilde og forhindre uønskede svingninger i db.