Luxembourg-krisen

Luxembourg-krisen var en diplomatisk uenighet og konfrontasjon i 1867 mellom Frankrike og Preussen over Luxembourgs politiske status. Konfrontasjonen ledet nesten til krig mellom de to landene, men ble avverget ved forhandlinger i Biarritz og en avtale undertegnet i London i 1867, den såkalte London-avtalen. Luxembourg skulle fortsatt være i en personalunion med Nederland under Huset Oranien-Nassau, landet skulle være nøytralt og de store forsvarsverkene ved hovedstaden Luxembourg skulle rives. Den prøyssiske garnisonen som hadde vært stasjonert i landet siden Wienerkongressen skulle trekkes tilbake.

Hotel du Palais i Biarritz hvor forhandlingene om Luxembourg ble ført mellom franske og tyske forhandlere