Lutheran Churches of the Reformation

Lutheran Churches of the Reformation
Grunnlagt1964
Utgått fraMissourisynoden
HvorUSA
BekjennelseskrifterDe lutherske bekjennelseskriftene
Andre skrifterBruker utelukkende King James-oversettelsen av Bibelen

Lutheran Churches of the Reformation (LCR) er et luthersk trossamfunn i USA som ble stiftet i 1964 av grupper med røtter i Missourisynoden.

LCR står for en konservativ, gammelluthersk kristendom med sterk betoning av lokalmenighetenes selvstendighet. Man benytter utelukkende King James bibeloversettelse. I 1979 brøt en gruppe med LCR og opprettet Fellowship of Lutheran Congregation, som senere kom til å gå inn i kirkefellesskap med Concordia Lutheran Conference. Til forskjell fra dette senere samfunnet aksepterer LCR at prester har et sekulært arbeid ved siden av prestetjenesten. Våren 2006 syntes det som om det banet seg frem et skisma innen LCR. Noen menigheter har forlatt samfunnet etter en strid som blant annet har berørt spørsmål om presteembedet.

Eksterne lenkerRediger