Lut er et hverdagslig navn på alkaliske, det vil si basiske stoffer.

Et mye brukt alkalisk kjemikalium er kaustisk soda, også kjent som natronlut eller natriumhydroksid (NaOH). Stoffet er hvitt i fast form, framstilt av en elektrolytisk deling av natriumklorid. Det løses svært lett opp i vann. I matlagning brukes det til lutefisk og til bløtlegging av oliven. Som tilsetningsstoff har det E-nummer E 524.

En annen type lut er kalilut eller kaliumhydroksid som brukes i alkaliske batterier og ved produksjon av biodiesel.

Referanser rediger