Luno II er prosjektnavnet på et søkeområde for olje i Nordsjøen. Det ble i 2013 gjort oljefunn i feltet, muligens av svært stort omfang. Feltet ligger ved Utsirahøyden, i nærheten av feltene Johan Sverdrup og Edvard Grieg i Nordsjøen.

Det er selskapet Lundin har gjort funn av olje i prosjektområdet. Prøveboringen som gav positivt resultat var gjort på 101 meters dyp, om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet i den midtre delen av Nordsjøen.