Lundarviga er en bukt som ligger på Eigerøya utenfor Egersund i Rogaland, og nærmest deler denne i to. Den delen av Eigerøya som ligger vest for Lundarviga kalles Nordre Eigerøya, mens resten kalles Søre Eigerøya. Bukten har åpning ut mot det åpne havet i syd. På vest- og nordsiden ligger flere gårder (Skadbrød, Midbrød, Ytstebrød), mens østsiden er ubebodd. Langs vestbredden går det vei ut til Ytstebrød. Inne i bukten er det flere mindre viker (Knarraviga, Kvernhusviga), og en del mindre holmer (Samslått, Seiholmen, Sandvigholmen, Svartskjer). I nord strekker Økseneset seg et godt stykke ut i bukten i retning fra nord til syd.