Luktesalt

Luktesalt er en samlebetegnelse på sterkt luktende salter, spesielt ammoniumkarbonat (NH4)2CO3·H2O. Ammoniumdampene fra saltet irriterer nasalmembranerne, noe som utløser en refleks som får musklene som styrer åndedrettet (innåndingsmusklene) til å arbeide hurtigere.

Flaske med luktesalt, brukt for å vekke opp tannlegepasienter etter en operasjon

Tidligere, og mest på 1600- og 1700-tallet, ble dette brukt for å få folk i live som har besvimt eller hatt illebefinnende anfall.

Det er oftest i vår tid brukt av vektløftere [1].