Luftsøyle er opprinnelig betegnelsen på luft som danner en søyle[klargjør] i et tyngdefelt. Ordet blir også brukt på luft i et rør eller rørsystem,[trenger referanse] f.eks. i et blåseinstrument, der luften kan settes i svingninger og frembringe lyd.