Lucky imaging

Lucky image av M15-kjernen

Lucky imaging er en fototeknikk brukt for å fotografere astronomiske objekt ved å benytte et hurtig kamera med kort eksponeringstid (under 100 ms eller mindre) slik at endringene i Jordens atmosfære er minimal under eksponeringen. Fra disse bildene, velges de som er minst påvirket av atmosfæren (typisk rundt 10 %) og kombineres i et enkelt bilde. Teknikken (engelsk shift-and-add) oppnår en mye høyere oppløsning enn et enkelt bilde med høyere eksponering.

Eksterne lenkerRediger