Losleider

Losleider er en taustige som benyttes når losen skal borde eller kvitte et skip. Dette er nødvendig fordi det er vanskelig å borde eller kvitte skip, i og med at skipet ikke har råd til å sakke på farten. Alle skip må i henhold til internasjonalt regelverk ha losleider om bord. Losleideren bør rigges i samsvar med anbefalinger gitt av det internasjonale losforbundet, IMPA Arkivert 29. juni 2006 hos Wayback Machine..