Londons kollektivsone 1

Londons kollektivsone 1 (Travelcard Zone 1) er den sentrale sonen i den geografiske inndelingen av Londons kollektivsystem. Stor-London er delt inn i seks slike soner, der son 2-6 ligger som ringer rundt den sentrale sone 1. Sonesystemet omfatter både undergrunnsbanen og Docklands Light Railway, og tog. Bussreiser omfattes ikke av sonesystemet, men har en fastpris for hver reise.

Kart over Londons kollektivsone 1

Grensen for sone 1 er tilnærmet lik ruten til Circle-linjen. Den dekker dermed West End, Holborn, Kensington, Paddington og City of London. De fleste stasjonene ligger nærmere hverandre enn det som er tilfelle i sonene som ligger lenger ut fra sentrum; for eksempel er det bare omkring 200 meter mellom Leicester Square undergrunnsstasjon og Covent Garden undergrunnsstasjon.

Sonen dekker de fleste viktige turistattraksjoner, og mange tilreisende beveger seg derfor nesten utelukkende innenfor sone 1.

Prisen for en reise innenfor sone 1 er pr. 2006 3,00 pund for papirbilletter og 1,50 pund for innehavere av reisekortet Oyster.

Autoritetsdata