Lomonosovryggen

Lomonosovryggen er en undersjøisk fjellkjede som går over Nordpolen, fra Novosibirskije Ostrova (Nysibirøyene), til Grønland, bøyer derfra av mot Ellesmereøya og deler Nordishavet i to dype bassenger. Dersom den blir sett fra helt motsatt kant, begynner den ved Grønland og er følgelig dansk.

Lomonosovryggen strekker seg fra Grønland via Nordpolen til Nysibirøyene (Novosibirskije Ostrova).