Loft (golf)

Loft er et begrep innen golf som beskriver vinkelen i grader på en golfkølles blad i forhold til skaftet. Det er loft som løfter ballen fra bakken ved tilslaget og jo større vinkel det er på bladet desto høyere vil ballen fly. Golfkøllene nummereres for å kunne skille dem fra hverandre og standarden er at lave numre har mindre loft og høyere numre har større loft (en jernfemmer har mindre loft enn en jernsekser).

Klubbladets loft.jpg
´´ Golf: Hovedartikkel · Portal · Kategori