Åpne hovedmenyen

Livia (flertall Livii) var en innflytelsesrik slekt under Romerriket. Den kvinnelige formen for navnet er Livia, mens adjektivet blir liviansk.

Slekten var av plebeiersk opprinnelse, men vokste i innflytelse gjennom midt- og senrepublikken. Slekten hadde hatt 8 konsulskap, to censorembeter, tre triumfer, så vel som diktatorembete og Magister equitum.

Noen kjente medlemmer av slekten er: