Livia (gens)

slekt under Romerriket

Livia (flertall Livii) var en innflytelsesrik slekt under Romerriket. Den kvinnelige formen for navnet er Livia, mens adjektivet blir liviansk.

Slekten var av plebeiersk opprinnelse, men vokste i innflytelse gjennom midt- og senrepublikken. Slekten hadde hatt 8 konsulskap, to censorembeter, tre triumfer, så vel som diktatorembete og Magister equitum.

Noen kjente medlemmer av slekten er: