Liste over ukrainsk-katolske metropolitter av Kiev

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen omfatter de ukrainsk-katolske eparkene og metropolittene av Kiev. Se liste over metropolitter av Kiev for metropolitter før opprettelsen av den ukrainsk-katolske kirke.

Metropolitt av Kiev/Moskva (1437–1441)Rediger

 • Isydor ([1433] 1437–1441 [1458]; ortodoks metropolitt av Kiev [i Moskva] fra 1433, gikk fra 1437 inn for en union med den katolske kirke og ble avsatt av et russisk bisperåd i 1441, men ga ikke avkall på tittelen før i 1458)

Metropolitter av Kiev (1595–1667)Rediger

 • Mykjajlo Rohoza ([1589] 1595–1599; ortodoks metropolitt av Kiev fra 1589, slutta seg i 1595 til den katolske konfesjon)
 • Ipatij Potij (1600–1613)
 • Josyp Veljamyn Rutskyj (1613–1637)
 • Rafajil Korsak (1637–1642)
 • Antonij Seljava (1642–1655)
 • Havryjil Kolenda (1655–1667)

Titulærmetropolitter av Kiev (1667–1805/1838)Rediger

Etter den russiske erobringen av Kiev måtte katolikker forlate byen. Tittelen metropolitt av Kiev ble likevel videreført som æresbetegnelse for overhodet av den ukrainsk-katolske kirke.

 • Havryjil Kolenda (1667–1674)
 • Kyprian Zjokhovskyj (1674–1693)
 • Lev Sljubytsj-Zalenskyj (1694–1708)
 • Jurij Vynnytskyj (1708–1713)
 • Lev Kysjka (1714–1728)
 • Atanasij Sjeptytskyj (1729–1746)
 • Florijan Hrebnytskyj (1748–1762)
 • Pylyp Felitsijan Volodkovytsj (1762–1778)
 • Lev Sjeptytskyj (1778–1779)
 • Jason Smohozjevskyj (1780–1788)
 • Teodosij Rostotskyj (1788–1805)

Teodosij Rostotskyj ble i 1795 satt i husarrest i St. Petersburg av russiske myndigheter. Disse oppnevnte også frem til 1838 etterfølgere, men uten godkjennelse fra paven:

 • Iraklij Lisovskyj (1806–1809)
 • Hryhoryj Kokhanovytsj (1809–1814)
 • Josafat Bulhak (1814–1838)

1838 ble tittelen offisielt avskaffa. Paven hadde allerede i 1808 overlatt ledelsen av den ukrainsk-katolske kirke til erkeeparken av Lviv, som dermed ble opphøyd til metropolitt. Se liste over eparker av Lviv for disse.

Eksarker av Kiev-Vyzjhorod (1996–2004)Rediger

Kiev ble fra 1996 sete for eksarken av Kiev-Vyzjhorod.

 • Mykhajlo Koltun (1996–1997)
 • Vasyl Ihor Medvit (1997–2004)

Storerkebiskoper av Kiev-Halytsj (siden 2004)Rediger

2004 flytta storerkebiskopen av Lviv kirkas hovedsete tilbake til Kiev og tok samtidig tittelen storerkebiskop av Kiev-Halytsj.