Liste over norske glassverk

liste over glassverk i Norge

Liste over norske glassverk er ei alfabetisk sortert liste over glassverk som er eller har vært i drift i Norge. Av de 29 glassverkene som er kjent forsøkt etablert er kun 2 i fortsatt drift. Små glasshytter av nyere dato er ikke medregnet.

Glassverk der både etableringsår og produksjonsoppstart er kjent har to årstall, skilt med delestrek (/). Dersom opphør av driften var todelt er også dette årstallet delt med delestrek. Listen er nødvendigvis ikke uttømmende, men bygger på artikler her på norsk Wiki.

Norske glassverk Rediger

 
Hadeland Glassverk etablert i 1762 er i fortsatt drift.
 
Magnor Glassverk etablert i 1896 er i fortsatt drift.