Lister over kulturminner i Norge

Liste over kulturminner i Norge utgjør en oversikt over Norges over 115 000 kulturminner som definert av Riksantikvaren. Listen er delt inn fylkes- og siden kommunevis. Hver liste inneholder egne lister for hver enkelt kommune, så dette fungerer som en navigasjonsside. For Oslo er kulturminnene sortert etter bydel og Svalbard er også lagt ved her dog det ikke er noe fylke.

Se ogsåRediger