Liste over bygningene på campus NTNU Gløshaugen

Wikimedia-listeartikkel

Liste over bygningene på campus NTNU Gløshaugen inneholder primært eksisterende bygninger.

NTNU, tidligere NTH, har hatt tilhold på Gløshaugen i Trondheim siden 1910, da høyskolen åpnet.

Bygning Areal i m²
BTA[1]
Bilde Tatt i bruk
år
Arkitekt Kommentar
Berg 7598,21 Berg 1981 Lien og Risan
Byggteknisk 18 595,82 Byggteknisk 1975 Nils Henrik Eggen Også kjent som Lerkendalsbygget
Driftssentralen
Siste større utbygging
2017 Driftssentralen 1960
1994
Ivar Aukrust
Elektro A-D 18 732,51 Gamle elektro 1960-1971 Knut Bergersen
Elektro E og F 10 459,6 Elektro E 1986 Per Knudsen
Gamle elektro 9008,99 Gamle elektro 1910 Bredo Greve Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Gamle fysikk 4942,1 Gamle fysikk 1924 Bredo Greve Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Gamle kjemi 3753,79 Gamle kjemi 1910 Bredo Greve Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Geologi 3167,8 Geologi 1960 Knut Bergersen
Gløshaugen legesenter
også kalt Helsestasjonen
464,9 Helsestasjonen 1970 Houchang Fathi Forsøkshus med prefabrikkerte aluminiumselementer
Grønnbygget 2471,3 Grønnbygget 1958 Pran og Torgersen
Hovedbygningen 17 257,69 Hovedbygningen 1910 Bredo Greve Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Høgskoleringen 3
(P-15)
4760,41 Høgskoleringen 3 2002 HUS arkitekter AS Bygget har uoffisielt overtatt navnet til parkeringsplassen som tidligere lå på tomten, «P-15». Også kjent under navnet Fraggleberget. Huser linjeforeningene Abakus og Online.
Idrettsbygget 4906,19 Idrettsbygget 1966 Arnstad og Heggenhougen Ligger ikke oppå selve platået, men hører naturlig til campus Gløshaugen
Infohuset 430,5 Vestre Gløshaugen 1898 Solberg & Christensen Vestre Gløshaugen, opprinnelig bygd som bolig for overlærer ved Statens taleskole for døve
Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Internasjonalt hus 596,2 Vestre Gløshaugen Ca 1850 Vestre Gløshaugen; hovedbygning
Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
IT-byggene 10 498,99 IT-bygget 1965 og 1973 Herman Krag
Kjelhuset 5053,21 Kjelhuset 1958
1997
Roar Tønseth Ombygget til auditorier og kantine
Kjemiblokk 1-5 27 809,91 Kjemiblokkene 1954-67 Pran og Torgersen Kjemiblokk I sto ferdig i 1954; blokk II i 1955; blokk III i 1967; blokk IV i 1965; blokk V i 1957; forsøkshallen i 1958 og mellombygg nr. IV i 1962
Kjemihallen 5472,19 Kjemihallen 1959 Pran og Torgersen
Lavblokkene
Søndre og Midtre lavblokk
Nordre lavblokk
inkl i
Sentralbygg
Midtre lavblokk
1961
1968
Karl Grevstad Lavblokkene ble bygget samtidig med Sentralbyggene og tatt i bruk samtidig med disse.
Materialteknisk 12 622,24 Materialteknisk 1958 Pran og Torgersen
Metallurgi 2163,2 Metallurgi 1951 NTHs arkitektkontor
Oppredning/
Gruvedrift
3954,81 Oppredning/gruvedrift 1960 Tycho Castberg Del av «Bergbygget»
PFI. Papir- og fiberinstituttet 4781,2 PFI 1998 4B Arkitekter PFI er et uavhengig forskningsinstitutt, ikke en del av NTNU
Perleporten Perleporten 1966 Karl Grevstad[2]
Produktdesign 2652,3 Produktdesign 1996 Voll arkitekter
Realfagbygget 60 609,73 Realfagbygget 2000 Narud Stokke Wiig/
HUS arkitekter
Sentralbygg I og II 30 792,78 Sentralbyggene 1961 (S1)
1968 (S2)
Karl Grevstad Det var opprinnelig planlagt 3 sentralbygg. Kan bl.a. sees på fotomontasje i NTNU Infos arkiv
Skiboli 203,4 Skiboli 1985 SINTEF avd. for arkitektur og byggteknikk
og Arkitektavd. ved NTH
Skiboli kommer av Skivebolig,
bolig mellom murte skiver
Strømningsteknisk 3030,4 Strømningsteknisk 1965 Roar Tønseth
Vannkraftlaboratoriet 2455,7 Vannkraftlaboratoriet 1916 Bredo Greve Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet
Varmeteknisk 15 191,28 Varmeteknisk 1962 Roar Tønseth
Verkstedteknisk 12 310,52 Verkstedstedteknisk 1966- Karl Grevstad
VM-paviljongen 829,1 VM-paviljongen 1996 ? Gjenbruk fra VM på ski,
Trondheim, 1997
ZEB Living Laboratory 135,1 ZEB Living Lab 2015 Luca Finocchiaro Testbygg for nullutslipp. Arkitektstudenter deltok i første fase av utviklingen, før konkurransen Solar Decathlon i Madrid, 2012
ZEB Test Cell 141,0 ZEB Test Cell 2015 Luca Finocchiaro, The Research Centre on Zero Emission Buildings ved NTNU og SINTEF og Bergersen Arkitekter AS
Østre Gløshaugen 192,9 Østre Gløshaugen 1872 Antagelig H.E. Schirmer Bygd som sommerbolig for kjøpmann Halvor Jenssen.
Kommunal bolig 1901-1957.
NTHs eiendom 1960-
Foreslått fredet i Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Noter og referanserRediger

  1. ^ Informasjonen i denne kolonnen kommer fra NTNU Eiendomforvaltningen
  2. ^ Informasjon om år og arkitekt fra NTNU UBs bildedatabase

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger