Liste over Den dominikanske republikks presidenter

Wikimedia-listeartikkel

Under følger en liste over Den dominikanske republikks presidenter siden 1876:

Den andre republikk

rediger

      Angir I opposisjon

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Valg Merknad
Presidente de la Junta Provisional de Gobierno
(Den provisoriske regjeringsjuntaens president)
  Marcos Antonio Cabral
(1842–1903)
10. desember 1876–26. desember 1876
Presidente provisional de la República
(Republikkens provisoriske president)
  Buenaventura Baéz
(1812–1884)
27. desember 1876–21. mars 1877
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Buenaventura Baéz
(1812–1884)
21. mars 1877–2. mars 1878
(avsatt)
Buenaventura Baéz ble avsatt gjennom et statskupp
Presidente del Gobierno Provisional del Movimiento Nacional
  Ignacio María González
(1838–1915)
1. mars 1878–3. mars 1878
Consejo de Secretarios de Estado,
encargado del Poder Ejecutivo
(Statssekretærenes råd,[a] ansvarlig for den utøvende makt)
  José María Cabral
(1816–1899)
2. mars 1878–5. mars 1878
  Joaquín Montolío
(1821–1911)
2. mars 1878–5. mars 1878
Presidente del Gobierno Provisional
(President for Den provisoriske regjeringen)
  Cesáreo Guillermo
(1847–1885)
5. mars 1878–6. juli 1878
Presidente constitucional de la República
(Republikkens konstitusjonelle president)
  Ignacio María González
(1838–1915)
6. juli 1878 – 2. september 1878
(avsatt)
1878 Ignacio María González ble avsatt gjennom et statskupp.
Jefes Superiores del Movimiento revolucionario
(De øverste ledere for Den revolusjonære bevegelsen)
  Ulises Heureaux
(1845–1899)
2. september 1878–6. september 1878
  Cesáreo Guillermo
(1847–1885)
2. september 1878–6. september 1878
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, en virtud del artículo 61 de la Constitucion del Estado, encargado de la presidencia de la República
(President for Høyesterett, som under artikkel 61 i statsforfatningen har ansvaret for republikkens presidentskap)
  Jacinto de Castro
(1811–1896)
6. september 1878–30. september 1878
(fratrådte)
Poder Ejecutivo de la República
(Republikkens utøvende makt)
  Cesáreo Guillermo
(1847–1885)
30. september 1878–27. februar 1879
  Alejandro Angulo Guridi
(1823–1906)
30. september 1878–27. februar 1879
  Pedro María Aristy
(1848–1880)
30. september 1878–27. februar 1879
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Cesareo Guillermo
(1847–1885)
27. februar 1879–6. desember 1879 1879 Cesareo Guillermo ble avsatt gjennom et statskupp.
Presidente del Gobierno Provisorio de la República
(President for Republikkens provisoriske regjering)
Fra 20. januar 1880: Presidente provisional de la República
(Republikkens provisoriske president)
  Gregorio Luperón
(1839–1897)
7. oktober 1879–6. desember 1879
6. desember 1879–1. september 1880
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Fernando Arturo de Meriño
(1833–1906)
1. september 1880–1. september 1882 1880
  Ulises Heureaux
(1845–1899)
1. september 1882–1. september 1884 1882
  Francisco Gregorio Billini
(1844–1898)
1. september 1884–16. mai 1885
(fratrådte)
1884
  Alejandro Woss y Gil
(1856–1932)
16. mai 1885–6. januar 1887
(fratrådte)
Alejandro Woss y Gil var Billinis visepresident.
Han overtok presidentembetet da denne fratrådte.
  Ulises Heureaux
(1845–1899)
6. januar 1887–27. mars 1887 1886
Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia
(Republikkens visepresident som utøver av presidentskapet)
  Manel María Gautier
(1830–1897)
27. mars 1887–30. april 1887 Manuel María Gautier styrte i påvente av at Heureaux skulle tiltre stillingen som president.
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Ulises Heureaux
(1845–1899)
27. mars 1889–26. juli 1899 † 1888
1892
1896
Ulises Heureaux ble drept under et attentat.
  Wenceslao Figuereo
(1834–1910)
26. juli 1899–30. august 1899 Wenceslao Figuereo var Heureux' visepresident.
Han overtok presidentembetet etter attentatet mot Heureaux.
Figuereo ble avsatt gjennom et statskupp.
Consejo de Secretarios de Estado,
encargado del Poder Ejecutivo
(Statssekretærenes råd,[a] ansvarlig for den utøvende makt)
  Tomás Demetrio Morales
(1848–1904)
31. august 1899
  Aristides Patiño
(1856–1928)
31. august 1899
  Enrique Henríquez
(1859–1940)
31. august 1899
  Jaime Rodolfo Vidal
(?–?)
31. august 1899
  Braulio Álvarez
(1841–1927)
31. august 1899 Subsecretario
Junta Popular Gubernativa Revolucionaria
(Folkets regjerende revolusjonære junta)
  Mariano Antonio Cestero
(1838–1909)
31. august 1899–4. september 1899
  Álvaro Logroño
(1855–1915)
31. august 1899–4.september 1899
  Aristides Patiño
(1856–1928)
31. august 1899–4. september 1899
  Pedro María Mejía
(1844–1916)
31. august 1899–4. september 1899
Presidente del Gobierno Provisional
(Den provisoriske regjeringens president)
  Horacio Vásquez
(1860–1936)
1. august 1899–4. september 1899
4. september 1899–15. november 1899
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Juan Isidro Jimenes
(1846–1919)
15. november 1899–2. mai 1902 1899 Juan Isidro Jimenes ble avsatt gjennom et statskupp.
Presidente del Gobierno Provisional
(Den provisoriske regjeringens president)
  Horacio Vásquez
(1860–1936)
26. april 1902–23. april 1903 Horacio Vasquez ble avsatt gjennom et statskupp.
  Alejandro Woss y Gil
(1856–1932)
23. mars 1903–23. april 1903
23. april 1903–1. august 1903
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Alejandro Woss y Gil
(1856–1932)
1. august 1903–24. november 1903 1903 Alejandro Woss y Gil ble avsatt gjennom et statskupp.
Presidente del Gobierno Provisional Revolucionario
(Den provisoriske revolusjonære regjeringens president)
  Carlos Felipe Morales
(1868–1914)
24. oktober [sic] 1903–19. april 1904
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Carlos Felipe Morales
(1868–1914)
19. april 1904–24. desember 1905 / 12. januar 1906
(fratrådte)
1904 Carlos Felipe Morales' avgang ble først godkjent av Congreso de la República Dominicana 12. januar 1906.
Consejo de Secretarios de Estado en ejercicio del Poder Ejecutivo
(Statssekretærenes råd,[a]
ansvarlig for den utøvende makt
  Manuel Lamarche García
(1852–1915)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Emiliano Tejera
(1841–1923)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Andrés Julio Montolío
(1821–1911)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Francisco Leonte Vásquez
(1856–1923)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Carlos Ginebra
(1874–1939)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Eladio Victoria
(1864–1939)
24. desember 1905–29. desember 1905
  Federico Velásquez y Hernández
(1867–1934)
24. desember 1905–29. desember 1905
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Rámon Cáceres
(1866–1911)
29 desember 1905–12. januar 1906 Ramon Cáceres var Morales' visepresident
Fungerte for Morales.
12. januar 1906 – 19. november 1911 †
1908
Ramon Cáceres ble drept under et attentat.
Consejo de Secretarios de Estado en ejercicio del Poder Ejecutivo
(Statsserektrenes råd,[a] ansvarlig for den utøvende makt)
  Miguel Antonio Román
(1834–1920)
19. november 1911–6. desember 1911
  José María Cabral y Báez
(1864–1937)
19. november 1911–6. desember 1911
  Manuel de Jesús Troncoso de la Concha
(1878–1955)
19. november 1911–6. desember 1911
  Federico Velásquez y Hernández
(1867–1934)
19. november 1911–6. desember 1911
  Manuel Lamarche García
(1852–1915)
19. november 1911–6. desember 1911
  Emilio Tejera Bonetti
(1880–1968)
19. november 1911 – 6. desember 1911
  Rafael Díaz
(?–?)
19. november 1911–30. november 1911
Presidente de la República, interino
(Republikkens president, interim)
  Eladio Victoria
(1864–1939)
6. desember 1911–27. februar 1912 Eladio Victoria ble utnevnt av Congreso de la República Dominicana.
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Eladio Victoria
(1864–1939)
27. februr 1912–30. november 1912
(fratrådte)
1912
Presidente Interino de la República
(Republikkens interimspresident)
  Adolfo Alejandro Nouel
(1862–1937)
1. desember 1912–13. april 1913 Adolfo Alejandro Nouel var Erkebiskop av Santo Domingo.
Han ble utnevnt til interimpresident av Congreso de la República Dominicana.
Presidente Constitucional Interino de la República
(Republikkens konstitusjonelle interimspresident)
  José Bordas Valdez
(1874–1968)
14. april 1913–15. juni 1914
Presidente Constitucional de la República
(Republikkens konstitusjonelle president)
  José Bordas Valdez
(1874–1968)
15. juni 1914–27. august 1914
(fratrådte)
Juni 1914
Presidente Provisional de la República
(Republikkens provisoriske president)
  Ramón Báez
(1858–1929)
27. august 1914–5. desember 1914
  Juan Isidro Jimenes
(1846–1919)
5. desember 1914–4. mai 1916 Oktober 1914

      Militær

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Merknad
Military Government of Santo Domingo
Gobierno Militar de Santo Domingo
(Santo Domingos militærregjering)
  Harry Shepard Knapp
(1856–1923)
29. november 1916–? september? 1917 Commanding Forces in Occupation in Santo Domingo
Comandante las Fuerzas de Ocupación en Santo Domingo
(29. november 1916 – 4. april 1917)
Head of the Military Government
Jefe del Gobierno Militar
(4. april 1917–)
Military Governor of Santo Domingo
Gobernador Militar de Santo Domingo
(Santo Domingos militærguvernør)
  Harry Shepard Knapp
(1856–1923)
? September 1917–18. november 1918
Acting Military Governor of Santo Domingo
Gobernador Militar interino de Santo Domingo
(Santo omingos fungerende militærguvernør)
  Ben Hebard Fuller
(1870–1937)
18. november 1918–25. februar 1919
Military Governor of Santo Domingo
Gobernador Militar de Santo Domingo
(Santo Domingos militærguvernør)
  Thomas Snowden
(1857–1930)
25. februar 1919–3. juni 1921
  Samuel Shelburn Robinson
(1867–1952)
3. juni 1921–20. oktober 1922

Den tredje republikk 1924–1965

rediger

      Partido Nacional (PN)       Partido Republicano (Rep)       Partido Dominicano (PD)       Partido Revolucionario Dominicano (PRD)       Militær

      Angir I opposisjon

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti Valg Merknad
Presidente de la República
(Republikkens president)
  Felipe Vásquez
(1860–1936)
12. juli 1924–2. mars 1930 PN 1924 Felipe Vásquez ble avsatt gjennom et statskupp ledet av Rafael Trujillo.
  Rafael Estrella Ureña
(1889–1945)
3. mars 1930–16. august 1930 Rep
Presidente de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks president)
  Rafael Trujillo
(1891–1961)
16. august 1930–16. august 1938 Coalición patriotica de los ciudadanos
(til 1931)
1930
1934
PD
(fra 1931)
Jacinto Peynado
(1878–1940)
16. august 1938–7. mars 1940 † PD 1938
  Manuel de Jesús Troncoso
(1878–1955)
7. mars 1940–18. mai 1942 PD
  Rafael Trujillo
(1891–1961)
18. mai 1942–16. august 1952 PD 1942
1947
  Héctor Trujillo
(1908–2002)
16. august 1952–3. august 1960
(fratrådte)
PD 1952
1957
  Joaquín Balaguer
(1906–2002)
3. august 1960–16. januar 1962
(fratrådte)
PD
Consejo Cívico Militar
  Humberto Bogaert
(1901–1962)
16. januar–18. januar 1962 President
(fra 17. januar 1962)
  Armando Oscar Pacheco
(1901–1983)
16. januar 1962–17. januar 1962
  Luis Amiama Tió
(1914–1980)
16. januar 1962–18. januar 1962
  Antonio Imbert Barrera
(1920–2016)
16. januar 1962–18. januar 1962
  Enrique Valdez Vidaurre
(1927–2003)
16. januar 1962–18. januar 1962
  Wilfredo Medina Natalio
(??)
16. januar 1962–18. januar 1962
Presidente de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks president)
  Rafael Bonnelly
(1904-1979)
18. januar 1962–27. februar 1963
  Juan Bosch
(1909–2004)
27. februar 1963–25. september 1963
(avsatt)
PRD 1962 Juan Bosch ble avsatt gjennom et statskupp.
Presidente de la Junta Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación
  Víctor Elby Viñas Román
(1925–2004)
25. september 1963–26. september 1963 Militær
Triumvirato
  Emilio de los Santos
(1893-1986)
26. september 1963–22. desember 1963 President
Donald Reid Cabral
(1923-2006)
30. desember 1963 – 25. april 1965
(avsatt)
UCN President
  Manuel Enrique Tavares Espaillat
(1924–1984)
26. september 1963–27. juni 1964
(fratrådte)
Ramón Tapia Espinal
(1926–2002)
26. september 1963–8. april 1964
  Ramón Cáceres Troncoso
(1930–)
8. april 1964–25. april 1965
(avsatt)
Presidente Constitucional Provisional de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks provisoriske konsitusjonelle president)
  Juan Casasnovas Garrido
(1918–1998)
13. oktober 1963–4. november 1963 PLD

Borgerkrigen 1965 – 1966

rediger

      Militær       Partido de la Liberación Dominicana (PLD)       Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

      angir I opposisjon

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti Valg Merknad
Comando Militar Revolucionario
  Vinicio Antonio Fernández Pérez
(?–?)
25. april 1965 Militær
  Giovanni Gutiérrez Ramírez
(?–?)
25. april 1965 Militær
  Francisco Alberto Caamaño Deñó
(1932–1973)
25. april 1965 Militær
  Eladio Ramírez Sánchez
(?–?)
25. april 1965 Militær
  Pedro Bartolomé Benoît
(1921–2012)
25. april 1965 Militær
Presidente Constitucional Provisional de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks konstitusjonelle president)
  José Rafael Molina Ureña
(1921–2000)
25. april 1965–27. april 1965
(fratrådte)
PLD
  Ingen anerkjent nasjonal myndighet 27. april 1965–1. mai 1965
Presidente de la Junta Militar de Gobierno
  Pedro Bartolomé Benoit
(1921–2012)
1. mai 1965–7. mai 1965 Militær
Presidente Constitucional de la República
(Republikkens konstitusjonelle president)
Francisco Caamaño
(1932–1973)
4. mai 1965–3. september 1965 Militær
Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional
  Antonio Imbert Barrera
(1920–2016)
7. mai 1965–30. august 1965 Militær
  Ingen anerkjent nasjonal myndighet 30. august 1965–3. september 1965
Presidente Provisional de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks provisoriske president)
  Héctor García-Godoy
(1921–1970)
3. september 1965–1. juli 1966 PRSC

Den fjerde republikk 1966 –

rediger

      Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)       Partido Revolucionario Dominicano (PRD)       Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Bilde Navn
(født–død)
Embetstid Parti Valg Merknad
Presidente de la República Dominicana
(Den dominikanske republikks president)
  Joaquín Balaguer
(1906–2002)
1. juli 1966–16. august 1978 PRSC 1966
1970
1974
Antonio Guzmán Fernández
(1911–1982)
16. august 1978–4. juli 1982 PRD 1978 Antonio Guzmán begikk selvmord.
  Jacobo Majluta Azar
(1934–1996)
4. juli 1982–16. august 1982 PRD Jacobo Majluta var Guzmáns visepresident.
Han overtok presidentvervet etter dennes selvmord.
Salvador Jorge Blanco
(1926–2010)
16. august 1982–16. august 1986 PRD 1982
  Joaquín Balaguer
(1906–2002)
16. august 1986–16. august 1996 PRSC 1986
1990
1994
Etter anklager om valgfusk ble det oppnådd en avtale kjent som Pakt for demokrati (Pacto por la Democracia), som forkortet presidentperioden til to år.
  Leonel Fernandez Reyna
(1953–)
16. august 1996–16. august 2000 PLD 1996
  Hipólito Mejía
(1941–)
16. august 2000–16. august 2004 PRD 2000
  Leonel Fernandez Reyna
(1953–)
16. august 2004–16. august 2012 PLD 2004
2008
  Danilo Medina
(1951–)
16. august 2012–16. august 2020 PLD 2012
2016
  Luis Abinader
(1967–)
16. august 2020– PRM 2020

Fotnoter

rediger
Type nummerering
  1. ^ a b c d Secretarios de Estado tilsvarer ministre på norsk.

Kilder

rediger