Line (tau)

Line er en generisk betegnelse for tau med mindre tverrsnitt enn 33 mm. Begrepet sikter gjerne til tauverk som er så vel tynt som sterkt. I sammenstillinger snakker man om flaggline og fangline.

Liner med tverrsnitt under 5 mm (og remser av seilduk) brukes til å bendsle, dvs å surre som beskyttelse mot filing på trosser.

Innen fiskeri betegner line et fangsredskap med langt snøre og mange kroker/angler, se linefiske.