Lineær uavhengighet

I lineær algebra er en mengde vektorer lineært uavhengige dersom ingen av vektorene kan uttrykkes som en lineærkombinasjon av de andre, det vil si som en endelig vektet sum av de andre vektorene. En mengde vektorer er lineært avhengige dersom de ikke er lineært uavhengige. Begreper som dimensjon, basis og matriserang er alle nært knyttet til definisjonen av lineær uavhengighet.

I det tredimensjonale euklidske vektorrommet R3 vil fire vektorer alltid være lineært avhengige. De tre basisvektorene e1 = (1,0,0), e2 = (0,1,0) og e3 = (0,0,1) er lineært uavhengige.

DefinisjonRediger

En endelig mengde vektorer {v1, v2,...vn} i et vektorrom V er lineært uavhengige dersom ligningen

 

medfører at alle koeffisientene ai, i = 1, ..., n er lik null. Ellers er vektorene lineært avhengige.

Utspenning, basis og dimensjonRediger

Den lineære utspenningen av en endelig mengde vektorer S = {v1,v2,...vn} er definert som mengden av alle lineærkombinasjoner av vektorene. Vektoren u vil være lineært avhengig med vektorene i S hvis og bare hvis u er inneholdt i utspenningen til S. Det eksisterer da koeffisienter bi slik at

 

Den lineære utspenningen vil være et endelig-dimensjonalt underrom. Dersom vektorene vi er lineært uavhengige, så utgjør disse en algebraisk basis for underrommet. Dimensjonen til underrommet er lik antall vektorer i S, det vil si n.

LitteraturRediger

  • Fr. Fabricius-Bjerre (1977). Lærebog i geometri. Del 1: Analytisk geometri. Lineær algebra. Lyngby,: Polyteknisk forlag. ISBN 978-8-7502-0439-8. 
  • Ronald Douglas Milne (1980). Applied functional analysis, an introductory treatment. London: Pitman Publishing Limited. ISBN 0-273-08404-6.