Lindemans legat

Lindmans legat ble opprettet som en stiftelse i 1969 av direktør Trygve Lindeman ved Musikkonservatoriet i Oslo. Stiftelsen ble opprettet som en overgangsordning mellom nedleggelsen av Musikkonservatoriet i 1969 og opprettelsen av Norges musikkhøgskole i 1973. Etter at Musikkhøgskolen hadde ovetatt undervisningsvirksomheten, beholdt Lindemans legat eiendommen i Nordal Bruns gate 8. Med bakgrunn i leieinntekter og senere salg har stiftelsen forsatt sin virksomhet med å fremme arven etter Lindemanslektens virksomhet, slik det er uttrykt på deres hjemmeside: Sentralt i Lindeman-tradisjonen er at norsk musikk skal ha røtter både i lokal/nasjonal folkelig musikkpraksis og i det som skjer i det internasjonale musikkmiljøet.

Einar Solbu har vært styreleder fra starten i 1969. Styret består ellers av en representant oppnevnt av Musikkhøgskolen og en oppnevnt av Kulturdepartementet.

Siden 1977 har Lindemanprisen vært utdelt årlig til komponister, musikkutøvere og musikkpedagoger som har gjort en betydningsfull innsats i norsk musikkliv. I tillegg har de unges musikpris vært utdelt siden 2001.

Eksterne lenkerRediger