Limonitt (FeO(OH)·nH2O eller brunjernstein er en betegnelse på ureint hydrert jernoksid som består av en brun masse uten synlige krystaller. Limonitt er ikke navnet på et mineral, men en substans som vanligvis består av for det meste goethitt med en del ureinheter som maghemitt, hematitt, lepidocrocitt, hisingeritt og pitticitt.

Limonitt

ForekomstRediger

I Norge forekommer limonitt i myrer og noen innsjøer, og er da det vi kaller myrmalm eller sjømalm, etter hvor det er blitt funnet. Sees ellers ofte som brunt belegg på fjellsider der det er blitt avsatt fra oksidering av jernmineraler som pyritt.

Se ogsåRediger