Lille (musikkuttrykk)

Lille er en betegnelse som setter foran notenavn for å angi i hvilken oktav de klinger i. Lille oktav er navnet på oktaven som ligger under midterste C på et piano.

OktavbetegnelserRediger

 • Oppover fra midterste C
 1. Enstrøken (oktaven som klinger fra midterste C)
 2. Tostrøken
 3. Trestrøken
 4. Firstrøken
 5. osv.
 • Nedover fra midterste C
 1. Lille
 2. Store
 3. Kontra
 4. Subkontra