Likhund eller kadaverhund er en hund som er spesialtrent til å markere på lukten av lik. Likhunder kan derfor være et nyttig hjelpemiddel for å oppklare drap og forsvinninger. I mange land hersker det imidlertid stor uenighet omkring hvorvidt markeringer av likhunder skal kunne benyttes som bevis i en rettssak.

Likhunder trenes til å søke etter lukten av lik og markere funnsteder der slik lukt oppdages. Dette kalles et molekylært søk. Hundene trenes opp til å søke etter liklukt fra alle fem stadiene i forråtnelsesprosessen til en død person. Hundene kan derfor gjenkjenne liklukt fra både mennesker som nylig har avgått ved døden og rester av døde mennesker. Det utarbeides gjerne strenge nasjonale retningslinjer for hvordan søk med likhunder skal gjennomføres.

I Norge har likhunder vært benyttet i varierende grad siden april 1996. Norsk politi utdannet fem likhunder som ble brukt i et forsøksprosjekt. Den siste av disse døde i 2001, men to ny ble utdannet og brukt i prosjektet fram til 2004, da det ble avsluttet. Ingen av hundene var rendyrka likhunder, men patruljehunder med tilleggstrening i molekylære søk. Da likhundprosjektet inngikk, ble deler av det videreført gjennom de nye kriminalsøkshundene. Per 2008 fantes det ingen rene norske likhunder igjen.

Alle patruljehunder i norsk politi har opptrening i å markere på liklukt, men da i form av selve «liket». Dette trenes ved hjelp av klær med liklukt på. Patruljehundene skal kunne dette for å kunne finne savnede som er døde. Sverige har likhunder.

Se også rediger