Likebyrdighet

Likebyrdighet eller standsmessighet er betegnelser på likhet i stand etter fødsel. I mange land var likebyrdighet innen adelsrett regnet som en forutsetning for videreføring av adelskapet. I mange land gikk ikke skillet nødvendigvis mellom adelige og ikke-adelige; ekteskap mellom høyere og lavere adel kunne bli regnet som ikke standsmessig (en mésalliance) og juridisk bli inngått som et morganatisk ekteskap. For personer av fyrstelig byrd ble gjerne ethvert ekteskap med en ikke-fyrstelig person betraktet som ulikebyrdig.

Også i situasjoner hvor likebyrdighet ikke har noen juridisk side, er sosialt press om å ikke gifte seg under sin klasse svært utbredt i store deler av verden.