Ligand (biokjemi)

kjemisk forbindelse

Ligander (fra latinsk ligandum: binding) kalles de molekylene som er spesifisert for en reseptor, og ved å binde seg til reseptoren viderefører de signaler gjennom cellemembranen og inn i cellen.