Lied der Partei

Lied der Partei (tysk for «Partiets sang»), også kjent som Die Partei hat immer recht («Partiet har alltid rett»), er en tysk kommunistisk kampsang som ble benyttet som lovhymne av Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), statspartiet i DDR (Øst-Tyskland). Særlig kjent, og beryktet, ble refrenget Die Partei, die Partei, die hat immer recht («Partiet, partiet, det har alltid rett»).

Lied der Partei, lovhymnen til det østtyske kommunistpartiet, er skrevet av den tsjekkoslovakiske forfatteren og politikeren Louis Fürnberg. Bildet viser ambassaderåd Fürnberg under åpninga av hurtigtoget mellom Praha og Moskva i 1950. Portrettene forestiller Josef Stalin og Klement Gottwald, Tsjekkoslovakias leder.

Tekst og musikk er skrevet i 1950 av den tyskspråklige tsjekkiske dikteren og komponisten Louis Fürnberg (1909–1957), som ble medlem av Tsjekkoslovakias kommunistparti, Komunistická strana Československa, allerede i 1928. Han skal ha skrevet sangen for å gjenopprette troen på partiet da han ikke ble invitert til det første landsmøtet i 1949.

SangtekstenRediger

Den påståelige og selvforherligende sangteksten er blitt betraktet som ufrivillig selvironisk og en karikatur på den totalitære, leninistiske partikulturen i det østtyske kommunistpartiet SED. Linjen So, aus Leninschem Geist, Wächst, von Stalin geschweißt, Die Partei – die Partei – die Partei («partiet vokser ut fra Lenins ånd og er sammensveiset av Stalin») viser personhyllesten av den russiske diktatoren Josef Stalin som var politisk korrekt i øst-blokken frem til 1956. Etter den XX. partikongress i 1956 da Stalin ble detronisert, ble linjen forandret til So aus Leninschem Geist wächst zusammengeschweißt, die Partei («partiet vokser ut fra Lenins ånd og er sammensveiset»).

Tysk tekstRediger

Lied der Partei

1. vers:

Sie hat uns alles gegeben.
Sonne und Wind und sie geizte nie.
Wo sie war, war das Leben.
Was wir sind, sind wir durch sie.
Sie hat uns niemals verlassen.
Fror auch die Welt, uns war warm.
Uns schützt die Mutter der Massen.
Uns trägt ihr mächtiger Arm.

Refreng:
Die Partei, die Partei, die hat immer recht!
Und, Genossen, es bleibe dabei;
Denn wer kämpft für das Recht,
Der hat immer recht.
Gegen Lüge und Ausbeuterei.
Wer das Leben beleidigt,
Ist dumm oder schlecht.
Wer die Menschheit verteidigt,
Hat immer recht.
So, aus Leninschem Geist,
Wächst, von Stalin geschweißt,
Die Partei – die Partei – die Partei.

Norsk oversettelseRediger

Partisangen

1. vers:

Hun har gitt oss alt.
Sol og vind og hun var aldri smålig.
Der hun var, var livet.
Hva vi er, er vi gjennom henne.
Hun har aldri forlatt oss.
Skulle verden fryse, var vi varme.
Oss beskytter Massenes Moder.
Oss bærer hennes mektige arm.

Refreng:
Partiet, partiet, partiet har alltid rett!
Og, kamerater, det blir derfor slik:
Den som kjemper for det rette,
den har alltid rett.
Mot løgner og utbytteri.
Den som krenker livet,
er dum eller ond.
Den som forsvarer menneskeheten,
har alltid rett.
Så, fra Lenins ånd,
vokser, av Stalin sammensveiset,
partiet – partiet – partiet!

(Enkel oversettelse uten riktig verserytme)

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger