Levende fossil

levende dyr

Levende fossiler er enkeltarter eller små grupper av arter som i spesielle nisjer har overlevd til vår tid, selv om alle deres slektninger døde ut for millioner av år siden. Levende fossiler er meget interessante for å forstå utviklingen av livet på Jorden. Det finnes en god del levende fossiler, både i dyreriket og planteriket.

Dolkhalene har tilsynelatende endret seg lite de siste 450 millioner år og betegnes som levende fossiler

Noen levende fossilerRediger

LitteraturRediger

  • E. Nielsen (1952). «Levende fossiler». I G. Gjessing, K. Evang og G. Randers. Vi vet. 4. Oslo: Tiden. s. 1459–1464.