Letterset

Letterset er en lite brukt indirekte trykkmetode som er en avart av offset.

Forskjellen mellom offset (som er en litografisk trykkmetode) og letterset er at trykkplaten i letterset har høydeforskjeller mellom trykkende og ikke trykkende felter, og således ikke benytter fuktevann. Kun trykkfarge.

Fargen avsettes fra platen til en gummiduk, og deretter fra gummiduk til trykkmediet. (Indirekte trykk)