Lengdekontraksjon

Lengdekontraksjon er en konsekvens av Lorentz-transformasjon fra spesiell relativitetsteori. Et linjestykke er kortere i et inertialsystem hvor linjestykket har en fartskomponent parallell med linjestykket enn i et referansesystem hvor farten i parallell retning er null.