Lengdekontraksjon er fenomenet at lengden på et bevegelig objekt måles til å være kortere enn dets rette lengde, som er lengden på objektet målt i ro.[1] Dette er en konsekvens av Lorentz-transformasjon fra spesiell relativitetsteori. Det er også kjent som Lorentz-kontraksjonen eller Lorentz – FitzGerald-kontraksjonen (etter Hendrik Lorentz og George Francis FitzGerald) og er vanligvis bare merkbar ved en betydelig brøkdel av lysets hastighet. Lengdesammentrekning er bare i retningen kroppen beveger seg i. For standardobjekter er denne effekten ubetydelig i hverdagshastigheter, og kan ignoreres for alle vanlige formål, og blir bare betydelig når objektet nærmer seg lysets hastighet i forhold til observatøren.

Referanser rediger

  1. ^ Dalarsson & Dalarsson, Mirjana & Nils (2015). Tensors, Relativity, and Cosmology. Academic Press. s. 106–108. ISBN 978-0-12-803401-9.