Lekbror (latin frater laicus), også nevnt som laugsbror, ordensbror eller klosterbror er en tradisjonell betegnelse på et medlem av en tiggerorden og en munk som ikke er presteviet. Det første leddet i den norske betegnelsen, lek (gresk laikos, som tilhører folket, avledet fra laos, folk) benyttes i forbindelse med lekbror som ikke geistlig, som er verdslig, men også i generell betydning ufaglært eller ustudert.

Se også rediger