Leirskole

undervisningstilbud for elever i grunnskolen

Leirskole er en betegnelse for et anlegg og en læringsform som kan benyttes som en del av grunnskoleopplæringen i norsk skole. Leirskoleopphold og -undervisning er hjemlet i opplæringslovens § 2-3 første ledd og er definert som «opplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet som ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen med minst tre overnattinger i sammenheng».

Fra Ullerøy leirskole i Sarpsborg, hvor det blant annet er tilrettelagt for padling i kano

Leirskole er ikke privatskole, men organiseres i samarbeid med et overnattingssted. Leirskole er ikke obligatorisk, men frivillig. Undervisningsopplegget gjennomføres i et annet miljø enn hjemmemiljøet. En leirskolelærer skal etter loven være ansatt i den kommunen leirskolen ligger.

Etter opplæringsloven § 2-15 har elevene rett til gratis, offentlig opplæring. Kommunen kan følgelig ikke kreve at elever eller foreldre dekker opplæringsutgifter, herunder leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av opplæringen. Da loven ble vedtatt, økte staten rammetilskuddet til kommunene for at leirskole skulle være gratis[1][2].Staten gir særskilt tilskudd til leirskoleopplæringen.[3]

Norske myndigheter har som mål at alle elever i norsk grunnskole skal ha ett leirskoleopphold i løpet av sitt opplæringsløp.

OrganiseringRediger

Mange leirskoler er organisert i Norsk leirskoleforening. Foreningen er en pedagogisk interesseforening som arbeider for å øke bruk av leirskole og uteskole i Norge.[4]

Tidlige leirskolerRediger

Sagene skole i Oslo innviet sin leirskole "Vesle-Sagene" 2. september 1951. Leirskolen ligger ved Åstjenn i Brandbu.[5] Iniyitivet kom fra overlæreren, Katrine Arnesen og «Sagene skoles venner».[6] Filmavisen 6. september 1951 har reportasje fra åpningen av Norges første leirskole.

Den Norske Fjellskolen RondeheimHøvringen ble etablert som en av landets første leirskoler i 1957 av Dagfrid og Terje Vigerust.[7]

ReferanserRediger

  1. ^ «Statsbudsjettet for 2002» (PDF). Kommunal- og regionaldepartementet. s. 36. Besøkt 12. januar 2018. [død lenke]
  2. ^ «Ot.prp. 94 (2001-2002) pkt 2.4.1». Besøkt 12. januar 2018. 
  3. ^ «Tilskudd til leirskoleopplæring». Utdanningsdirektoratet. 3. januar 2018. Arkivert fra originalen 13. januar 2018. Besøkt 12. januar 2018. 
  4. ^ «LOVER FOR NORSK LEIRSKOLEFORENING». Norsk leirskoleforening. Arkivert fra originalen 12. januar 2018. Besøkt 12. januar 2018. 
  5. ^ «Landets første leirskole i Brandbu». Avisa Samhold. Gjøvik. 16. januar 1950. 
  6. ^ Sagbladets minneutgave. april 1957. 1957. 
  7. ^ Fjell og vidde (5). 2008.