Legato (fra italiensk = bundet sammen) er et musikkuttrykk brukt for å beskrive «glidende» bevegelser i musikken. Elegant frasering i musikken utføres ofte med legatoteknikker. Stakkato er det motsatte, der hver tone markeres. Man kan få fram legato-effekten hvis man nynner en melodi på lyden «a...» (lik gregoriansk sang) i stedet for «la-la-la...» (stakkato).

Legato.